Page 3 - DOMOVnicek - online
P. 3

PŘEHLED NOVINEK Z MĚSTA

DĚČÍNSKÁ NEMOCNICE                  JAKÝ BUDE OSUD BÝVALÉ
USPOŘÁDALA ÚSPĚŠNÝ DEN                OZDRAVOVNY V JETŘICHOVICÍCH?
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                   MÁ NOVÉHO MAJITELE

Anesteziologicko-resuscitační oddělení děčínské   Pro obyvatele Děčína a okolí není žádným
nemocnice nechalo dne 9. ledna nahlédnout      tajemstvím, že se v srdci Českého Švýcarska
veřejnost do svých prostor v rámci unikátní akce,  nachází krásná budova s bohatou minulostí a tak
kterou navštívilo 138 návštěvníků. Ti si mohli    trochu nejasnou budoucností. Ona budoucnost
prohlédnout lůžkové oddělení, zdravotnickou     však nyní získává své obrysy. Bývalá ozdravovna
techniku i způsob práce anesteziologa přímo na    v Jetřichovicích získala nového majitele a po
sále.                        dlouhé době chátrání se jí dostane potřebných
Návštěvníky provedli po svém oddělení přímo     oprav.
jeho zaměstnanci, kteří představili náplň své práce Záměry nového majitele zatím nejsou známy,
i s praktickými ukázkami. Zájemci si například    ale téměř jisté je, že se ozdravovna dočká
mohli vyzkoušet nepřímou masáž srdce, ochutnat    rekonstrukce. Osud budovy byl v posledních letech
speciální nutriční výživu podávanou pacientům    dosti nejasný, obyvatelé Jetřichovic si dokonce
nebo si prohlédli produkty používané k hojení ran.  přáli, aby se z ní stal důstojný domov pro seniory
Primář oddělení MUDr. Michal Hanauer, MBA. pak    pod správou Ústeckého kraje. Nepomohla ale ani
představil návštěvníkům připravovanou koncepci    petice, kterou občané sepsali a budova tak nadále
pro oddělení ARO, která bude součástí projektu    ležela ladem.
dostavby děčínské nemocnice. Sám primář       Nyní už je ale jasné, že se budou dít změny.
po úspěšné akci uvedl, že byl velkým zájmem     Novým majitelem se stal Jaroslav Suchánek
veřejnosti mile překvapen.              podnikající v oblasti cestovního ruchu, realit
                           i gastronomie. Můžeme zatím jen předvídat,
                           k jakým podnikatelským záměrům budovu využije.
                           Ať to bude jakkoliv, panu Suchánkovi spadla do
                           rukou jedna z nejkrásnějších a nejikoničtějších
                           budov našeho regionu, kterou chce dle svých
                           slov zachovat v co nejpůvodnějším stavu. Budova
                           byla postavena ve 20. letech 20. století na popud

  INZERUJTE U NÁS JIŽ OD 490,- Kč bez DPH                                3

   Vydavatel: Free4U s.r.o. © 2020 / Palackého 1226/16, 405 02 Děčín IV / www.domovnicek.info
HOTLINE: +420 732 900 349 / náklad: 10.000 ks, distribuce: Děčín a okolí / DOMOVníček - MKČR E 22453

     Inzerujte již od 490,- Kč | www.domovnicek.info | tel.: 732 900 349
   1   2   3   4   5   6   7   8