Page 5 - DOMOVnicek - online
P. 5

PŘEHLED NOVINEK Z MĚSTA

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Už od
svých počátků sloužila dětem trpícím dýchacími
problémy i dětem sociálně slabším. V suterénu
budovy se nachází plavecký bazén, v okolí je
rozlehlý park obklopený jetřichovickými lesy
a skalami. Investice nejspíš nebudou malé, ale
ozdravovna díky nim opět získá důstojný vzhled.

                           NOVINKY U ČESKÝCH DRAH
                           Pokud jste v poslední době jeli vlakem, nejspíš
                           jste zaznamenali celkem razantní změny ohledně
                           nákupu jízdenek. České dráhy přešly na nový
                           systém, který vyvolává mnoho otázek. V Ústeckém
NA DIVADELNÍM VÁNOČNÍM                kraji navíc došlo ke změně jízdních řádů, novinkou
BAZARU VYBRÁNO 41 575 KČ PRO             jsou také slevy pro studenty a důchodce do
DĚTSKÝ DOMOV                     1. tříd. Asi největší vlnu diskuzí však vyvolalo
                           zrušení zpáteční jízdenky. Výhodnou zpáteční
Již tradiční Divadelní vánoční bazar pořádaný    jízdenku už si nyní nekoupíte, na každou jízdu bude
MěstskýmdivadlemDěčínopětpomohlrozzářitoči      potřeba jízdenka samostatná, a to navíc se zvýšeným
dětem z dětského domova. Konkrétně se jednalo    tarifem. Jednoduše řečeno, za jízdu vlakem si nyní
o Dětský domov Země dětí z České Kamenice. Ten    připlatíte, pokud se nevyznáte v celkem složitém
funguje jako centrum pro celkem pět rodin, u nichž  systému slev. Pokladní u přepážek by však měli
žije několik desítek dětí. Tento způsob uspořádání  poradit, která varianta bude nejvýhodnější. Od
je velice podobný tradičnímu životu v rodině a děti 15. prosince 2019 je v Ústeckém kraji celkem
si tak mohou zvykat na běžný denní režim a učit   7 železničních dopravců, rozdíly jsou tak i v tarifech
se klasickým dovednostem. Takový provoz však     DÚK a ČD. Systém DÚK má výhodu v tom, že lze
vyžaduje velké množství financí a dětský domov    jízdenku využít nejen ve vlaku, ale také v zelených
je z velké části odkázán na finanční dary od firem  autobusech nebo ve vybraných autobusech MHD.
i jednotlivců. Městské divadlo Děčín je tak jedním  ČD zase nabízí různé typy slev, ale jízdenky nejsou
z hrdých dárců. Po letošním povedeném ročníku    integrované, tudíž je nelze využít mimo železniční
Divadelního vánočního bazaru bylo vybráno      dopravu. Co se týče změn v jízdních řádech, na
krásných 41 575 Kč, což umožnilo dětem z domova   některých linkách došlo k navýšení počtu spojů.
strávit Vánoce na horách. Městské divadlo bylo    Například na trati Děčín-Benešov nad Ploučnicí-
navíc spolupořadatelem Hudby lidí dobré vůle     Česká Lípa-Liberec a zpět bude přidán vlak
v Evangelickém kostele v Děčíně-Podmoklech.     s odjezdem v 1:19 z Děčína jako přípoj na poslední
Tato bohulibá štědrodenní akce vynesla dalších 12  noční rychlík z Prahy. Z České Lípy bude naopak
929 Kč, které rovněž putovaly na konto Dětského   nově odjíždět vlak ve 3:39 v pracovních dnech.
domova Země dětí. Výsledek sbírky je o to víc    Další změny v jízdních řádech najdete na stránkách
potěšující díky tomu, že byly oba výdělky výrazně  dopravce. 		 	 -Ell-
vyšší než v uplynulých letech.

ZEDNICKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE                 MAREK MAŠEK
•        - bytů, domů, bytových            tel.: 739 202 212
  REKONSTRUKCE   jader, koupelen, podkroví
                              email: zednik.marek.masek@seznam.cz
• FASÁDY - opravy, nátěry, zateplení                www.stavby-masek.cz
• OMÍTKY - štukové, mnichovské a jiné
• INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ            PRÁCE
• ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

20.I0n0ze0rukjstepojižDoědčí4n9ě0a,-oKkčol|í w| vwywda.dvoatmeol:vFnriece4k.Uinfso.r.|ot.e|l.t:e7l.3: 2739200903049349 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10