Page 3 - DOMOVnicek - online
P. 3

KORONAVIRUS:

PANIKAŘIT ČI NEPANIKAŘIT?

Strach z neznámého odstartovalo rozšíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2, který se poprvé objevil
v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu. Onemocnění způsobené tímto virem je označováno jako Covid-19
a velice rychle se začalo týkat nejen Evropy, ale i České republiky a přímo Děčína. Jaké informace jsou
o koronaviru doposud známy a jaká opatření jsou na našem území v současnosti přijímána? Je opravdu
důvod k panice, která nastala?

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O KORONAVIRU COVID-19

Nový typ koronaviru s  označením SARS-CoV-2 se
poprvé objevil na začátku prosince loňského roku
v  čínské provincii Chu-pej, konkrétně ve městě
Wu-chan. Koronaviry se dělí do čtyř čeledí virů, které
mohou napadnout jak lidi, tak zvířata a předpokládá
se, že nový virus pochází právě od zvířat.
SARS-CoV-2 však není doposud příliš prozkoumaný,
a proto na jeho výzkumu dle informací Ministerstva
zdravotnictví České republiky momentálně pracuje
řada zdravotnických pracovišť po celém světě.

Virus se přenáší na základě úzkého kontaktu mezi    mezi první příznaky patří horečka, poté se připojují
lidmi tzv. kapénkovou infekcí, tedy vzduchem.      bolesti kloubů, svalů a také kašel. Jak uvedl primář
Inkubační doba viru se pohybuje mezi 1 až 2 týdny,   Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie

  INZERUJTE U NÁS JIŽ OD 490,- Kč bez DPH                                  3

   Vydavatel: Free4U s.r.o. © 2020 / Palackého 1226/16, 405 02 Děčín IV / www.domovnicek.info
HOTLINE: +420 732 900 349 / náklad: 10.000 ks, distribuce: Děčín a okolí / DOMOVníček - MKČR E 22453

     Inzerujte již od 490,- Kč | www.domovnicek.info | tel.: 732 900 349
   1   2   3   4   5   6   7   8