Page 5 - DOMOVnicek - online
P. 5

stav, místo, kde jsme v Itálii byli a lidi se kterými a průběhu onemocnění bojí spíše karantény
jsme přišli do kontaktu. Já osobně nemám žádné     a povinného pobytu v nemocnici. Karanténa může
příznaky, ale přesto se vyhýbám hromadným akcím    dosti zkomplikovat osobní i pracovní život a plno lidí
s koncentrací více lidí, nechodím nakupovat a denně  ji vnímá jako mnohem větší problém.
si měřím teplotu a sleduji svůj celkový zdravotní
stav.“

Co se týče preventivních opatření, doporučuje se    Médii notně živený strach z neznámého dělá
především dostatečná hygiena, pravidelné mytí     v očích veřejnosti z Covid-19 veřejného nepřítele
rukou, kašlání do rukávu na předloktí nebo do     číslo jedna. Někteří se snaží tuto nákazu zlehčovat
jednorázových kapesníčků, které je třeba hned     a nazývat ji „rýmičkou”, jiní naopak „plaší”
vyhodit. Nedoporučuje se ani navštěvovat akce     a očekávají apokalypsu. Je samozřejmě na zvážení
s větším množstvím lidí, na Děčínsku se momentálně   každého, jak se k danému tématu postavit, ale
plno společensých akcí z preventivních důvodů ruší.  apelujeme na zdravý rozum. Většina těchto
Jinak ale není třeba omezovat běžné každodenní     onemocnění je sezónních a zpravidla při změně
úkony. Někteří lidé se tak více než samotné nákazy   počasí vymizí. Těšme se tedy na jaro, které je
                            za dveřmi a doufejme, že přinese ústup nákazy.
                            A ještě něco. Přestože „obyčejná” chřipka zabije
                            jen v ČR řádově stovky nakažených ročně, je jen 5%
                            obyvatelstva očkovaných. Poučme se a připravme
                            se tedy na příští rok na další chřipkovou sezónu.
                            S velkou pravděpodobností bude již tou dobou
                            existovat vakcína i proti koronaviru Covid-19.

                                                       -Ell-

20.I0n0ze0rukjstepojižDoědčí4n9ě0a,-oKkčol|í w| vwywda.dvoatmeol:vFnriece4k.Uinfso.r.|ot.e|l.t:e7l.3: 2739200903049349 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10