Page 9 - DOMOVnicek - online
P. 9

jednotky po nás nikdo nechce. Je to pouze iniciativa  AUTOMAT DĚČÍN NEPROŠEL
města,“ přidal se Tomáš Brčák (ODS).           INSPEKČNÍ KONTROLOU

Hasičská jednotka Křešice je jednotkou pátého     Před rokem se tudy proháněli filmaři, když se ve
stupně, což znamená, že k zásahům opravdu vyjíždí   známé děčínské jídelně na Masarykově náměstí
méně a většinou řeší následky živelných katastrof.   natáčel kriminální seriál Sever. U typických stolků
V  Křešicích rovněž pořádá různé akce pro děti,    „na stojáka“ postál i Jiří Mádl se Štěpánem
hasičské tréninky a podobně.              Benonim. Letos si však Automat příliš dobrou
                            vizitku neudělal.
Velitel JSHD Děčín-Křešice Petr Tobiáš Domovníčku
řekl: „Město Děčín, respektive Rada města na      Koncem února byla provozovna uzavřena
popud primátora Jaroslava Hroudy rozhodla       kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám.
na konci roku 2019 o tom, že navrhne zrušení      Jenže nevyhovující je nejspíš ještě slabé slovo.
naší jednotky zastupitelstvu. Údajně se jednalo    Kontrola ze Státní zemědělské a potravinářské
o dlouho připravovaný krok, který nám ovšem      inspekce (SZPI) zde odhalila plíseň na stěnách
primátor sdělil až poté, co bylo potřeba rozhodnout  i stropě, spousu nečistot na kuchyňském zařízení,
o opravě motoru našeho dopravního automobilu      poškozené stropy i stěny a na jedničku nebyl
VW Transportér. Ta byla odhadnuta na cca. 50 tisíc.  ani úklid. Automat však k  děčínskému koloritu
Údajným důvodem ke zrušení je finanční úspora.     neodmyslitelně patří a na jeho úplné zavření by si
Naše jednotka stojí město cca. 350 tisíc ročně. Téměř spousta lidí nejspíš jen tak nezvykla. „Velká škoda,
200 tisíc z toho činí odměny členům (v hrubém),    prodávala jsem tam v 76. roce ještě za Jednoty
kterých jsme ochotni se vzdát. Dokonce máme plán    u pana vedoucího Hrdličky. To byl automat
na úplné financování jednotky z mimoměstských     vyhlášený a pořád bylo plno,“ zavzpomínala na
zdrojů, jde nám pouze o zachování jednotky jako    sociální síti jedna z obyvatelek Děčína. Momentálně
organizační složky města.“ Jednotka sepsala petici,  už je ale jídelna opět v provozu, všechny nedostatky
kterou mohou zájemci podepisovat na několika      byly odstraněny a SZPI po opakované kontrole
místech v Děčíně i online.               neshledala žádné další pochybení.
                                             -Ell-
„Podpory si nesmírně vážíme, všechny ty vzkazy
na našich stránkách i pod elektronickou peticí nás
hřejí u srdce. A zdaleka se nejedná jen o hasiče.
Samozřejmě se ozývají i hlasy, které s návrhem
na zrušení souhlasí. Někteří obecně konstatují, že
primátor na to má právo (netvrdím že nemá, naopak
má široké pole pro své rozhodování a já myslím,
že prostě nezvážil všechna pro a proti). Nicméně
mě těší, že těch co s námi nesouhlasí, alespoň
v komentářich, je velice málo.“

O definitivním osudu jednotky by se mělo
rozhodnout na dalším zasedání města, a to 23. 4.
2020. Zasedání je veřejně přístupné, každý si tedy
může přijít udělat vlastní názor.

Inzerujte již od 490,- Kč | www.domovnicek.info | tel.: 732 900 349                     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14